Mission   Værdier   Direktion

Direktion

Den overordnede ledelse af Tulipanhuset ApS varetages af vores direktør Nina Sandhøj.

Direktøren har i samarbejde med Daglig leder og Souschef ansvaret for den daglige drift og for implementeringen af vores strategiske og økonomiske målsætninger.

Nina Sandhøj Stilling:
Faglig Direktør
Ledelseserhverv:
Domus Cura A/S: Faglig Direktør
Sandhøj Holding ApS: Direktør
Asterhuset ApS: Direktør
Tulipanhuset ApS: Direktør
Åkandehuset ApS: Direktør
Domus Cura A/S: Bestyrelsesmedlem
Født:
12. januar 1962

I Direktionen siden:
1. januar 2011
Særlige kompetencer:
Psykiatri, faglighed, opstart og drift af botilbud, personaleledelse
Baggrund:
Er uddannet sygeplejerske og har mere end 20 års erfaring inden for psykiatrien. Har fungeret som afdelingssygeplejerske i hospitalspsykiatrien i både lukkede og åbne psykiatriske afsnit, samt på en psykiatrisk skadestue i mere end 10 år. Har haft fire år som faglig chef i det private med ansvar for faglighed, daglig ledelse, uddannelse, undervisning, personaleledelse samt opstart og drift af psykiatriske bosteder.
Motivation:
"Dejligt at vise, at man kan drive bosted på en anderledes involverende måde. Det er en fantastisk oplevelse, at se et sygt menneskes ønsker og mål for sit liv komme til udtryk, så det ikke alene er fagpersonerne der skal kende løsningen og bestemme udviklingen. Samtidig er det meget inspirerende at se personalet blive motiveret og udvikle sig."