Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser

Beskæftigelse

Da vi vælger at støtte borgere, med svære psykiatriske problemstillinger, vil der være mange, der ikke vil være i stand til at deltage i et dagligt arbejde eller fast planlagt beskæftigelse, uden for huset.

Beskæftigelsen i huset vil derfor primært være almindelig daglig livsførelse (ADL) samt aktiviteter af mere hobbypræget karakter: f.eks. sport, boldspil, syning, maling og ture ud af huset.

Der sker der både individuelle aktiviteter og aktiviteter i fællesskab med netværket og andre borgere, når det er muligt og ønskeligt.Når den enkelte borger i kraft af sin udvikling bliver i stand til at deltage i aktiviteter uden for huset, eller bliver i stand til at kunne varetage et arbejde og være fast beskæftiget, vil vi benytte de lokale og offentlige tilbud, der tilbydes. Det er vores ønske at integrere os i lokalsamfundet og anvende de tilbud der findes både i privat og kommunalt regi inden for aktiviteter, beskæftigelse og uddannelse.