Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser

Dokumentation

Begrebet dokumentation har flere betydninger; den ene er "bevis", hvor man dokumenterer for at kunne bevise, men det er også en ældre betegnelse for et fag, der beskæftiger sig med indsamling, strukturering, registrering, lagring, genfinding og videreformidling af informationer. Vi ser dokumentation som et miks af de to betydninger og den skal opfylde flere formål. Vi vil med vores dokumentation dels gerne sikre os, at vi kan dokumentere hvad der er sket i fortiden, men den skal også bruges fremadrettet til at udvikle og til at forbedre. Den er et nyttigt værktøj og grundlaget for at sikre god kvalitet og udvikling i den pleje, støtte og behandling der ydes.

Vi har dokumentation på to niveauer:

  • generel dokumentation: det faglige og organisatoriske perspektiv er i fokus, her består dokumentationen af de overordnede retningslinjer på stedet f.eks. procedurer og instrukser.
  • specifik dokumentation hvor det er det borger perspektivet der er det centrale, her består dokumentationen af optegnelser over den planlagte og udførte pleje, støtte og behandling.Dokumentationen er altså fremadrettet, når der udarbejdes udviklingsplaner og bagudrettet, når den udførte pleje, støtte og behandling dokumenteres.

Hos os dokumenteres planlagte tiltag, aftaler og de mål der arbejdes efter i udviklingsplanen. Derudover dokumenteres de observationer personalet gør i forhold til borgerens dagligdag, fysiske og psykiske tilstand, reaktioner, oplevelser og adfærd, samt personalets handlinger og resultaterne heraf.
Dokumentationen giver derved mulighed for at ydelsen bliver målrettet og kontinuerlig. Man ved hvad der er aftalt og planlagt, er opmærksom på den daglige trivsel og afvigelser samt om der sker udvikling så målene opfyldes.

Vores personale er særligt instrueret i at vise omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med dokumentationen. De skal daglig dokumentere planlagt og udført pleje og behandling under henvisning til Vejledning fra indenrigs- og sundhedsministeriets, "Vejledning om sygeplejefaglig optegnelser", (VEJ 9229) og "Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LBK 1350).