Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser

Priser

I Tulipanhuset ved vi ved at prisen er meget vigtig for kommunerne og vores mål er at kunne tilbyde både fleksible og konkurrencedygtige priser.

Vi har som udgangspunkt valgt at inddele vores potentielle borgere i fire kategorier, som er bestemt af borgerens funktionsniveau.

De fire funktionsniveauer, samt de vejlende priser er vist i nedenstående tabel

Kategori 1 2 3 4
Begrænsninger i funktionsniveau Lette Moderate Svære Totale
Plejebehov:
timer pr. døgn
0 – 8 8 – 16 16 - 24 + 24
Plejebehov:
timer pr. uge
0 – 56 56 – 112 112 - 168 + 168
Vejledende priser pr. måned fra Kr. 46.500 Kr. 78.000 Kr. 177.800 Kr. 277.600
Beskrivelse Borgeren er den aktive part og kan med let personlig støtte klare dagligdag.
Borgeren har brug for mellem 0 og 8 personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.
Borgeren kan under forudsætning af moderat personlig støtte håndterer dagligdagen med lidt adfærdsstøtte
Borgeren har brug for mellem 8 og 16 personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet. 
Borgeren kan kun klare dagligdagen, under forudsætning af omfattende personlig støtte, samt periodevis adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for mellem 16 og 24 personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet. 
Borgeren er ude af stand til at klare sig selv og har brug for fuldstændig personlig støtte i dagligdagen samt massiv adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for 24 personlige timer i døgnet eller derover. 

Med plejebehov menes, at der er personale specielt dedikeret til den enkelte borger og at borgeren i perioden vil have konstant støtte og være under opsyn.

Uden for disse perioder har borgeren selvfølgelig adgang til det øvrige tilstedeværende personale.

De ovenfor opgivne priser er vejledende og alle priser aftales med den visiterende kommune.

Den endelige pris afhænger udover funktionsniveauet af borgerens adfærd, hvilken personalegruppe, der tilknyttes borgeren og om der er specielle forhold, som der skal tage hensyn til (specialistkonsultationer, ledsagelse uden for huset mv.)

Ved indflytning af nye borgere i kategori 3 og 4 anbefaler vi altid døgndækning i den første periode, så vi har mulighed for at observere borgeren og borgeren har mulighed for fuld støtte i indkøringsperioden.

Vi har erfaringer med, at prisen kan reduceres over tid og prisen vil blive revurderet hvert kvartal.

Har du brug for en specifik pris er du altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til 61 42 37 25 / finans@tulipanhuset.dk
eller du kan bede om et møde på 20 49 15 62 / info@tulipanhuset.dk.