Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser

Samarbejde

Det er meget vigtigt for os at bevare en god relation til det private netværk, da det er vores erfaring, at det gavner både netværket og den enkelte borgers livssituation.

Vi mener at det private netværk som ofte har det længste og dybeste kendskab til borgeren er uundværligt. Er samarbejdet med netværket af forskellige årsager svækket vil vi arbejde på at genoprette eller skabe nye gode relationer, mellem borgeren, netværket og os.

Da vi arbejder netværksorienteret, er det en selvfølge, i det omfang borgeren ønsker det, løbende at mødes med både det faglige og det private netværk. Der afholdes et netværksmøde for hver borger mindst hver 3. måned, og hyppigere hvis der er behov eller ønsker.

På netværksmøderne deltager borgeren, det private netværk og når det er relevant, det faglige netværk, som kan bestå af kommunens sagsbehandlere, specialister og eksterne fagpersoner. Leder og/eller souschef, samt personaleteamet deltager ved alle netværksmøder. På netværksmøderne koordineres opgaven, og det videre forløb planlægges. Samtidigt ajourføres udviklingsplanen.

I forhold til samarbejdet med de pårørende og det private netværk, tilbyder vi udover netværksmøderne, deltagelse i vores pårørenderåd og ved behov afholdelse af dialogmøder og undervisning for pårørende.

I forhold til samarbejdet med det faglige netværk, ønsker vi at bidrage til et godt samarbejde med alle de kommuner, der ønsker at benytte os til deres borgere. De visiterende kommuner vil blive inviteret til vores netværksmøder og vi vil når det ønskes deltage i kommunernes handleplansmøder.Samtidig sørger vi for et tæt samarbejde med Kommunen omkring tilsyn.

Da flere af vores borgere kan have eller måske har haft en dom, vil vi også arbejde på et godt og tæt samarbejde med Retspsykiatris Kompetencecenter, og efter behov deltager vi også i deres koordination plans møder.