Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser

Udviklingsplan

Jo mere klarhed der er om borgerens planer for fremtiden, jo bedre kan vi hjælpe og støtte borgeren. Vi forventer derfor, at få kendskab til kommunens handleplan for borgeren, i forbindelse med visitering og indflytning. Efterfølgende deltager vi gerne i kommunens handleplansmøder, hvis de ønsker det.

Vi udarbejder i samarbejde med borgeren og netværket, vores egen plan, som vi kalder en udviklingsplan. Dette gør vi for at være helt opdateret på selve opgaven og ydelsens omfang, så personaleressourcer og pris løbende tilpasses.

Hos os mener vi, at det er os der skal tilpasse os borgeren og ikke omvendt, derfor udarbejder vi denne detaljerede udviklingsplan for den enkelte borger. Udover den pædagogiske tilgang beskriver den også, pleje og behandling, samt alle andre tiltag i forbindelse med borgeren.

Vi arbejder på, at vores udviklingsplan bliver et aktivt redskab i dagligdagen, der giver mening for både borgeren, netværket og personalet. Det er meget vigtigt, at det er borgerens opfattelse af sin egen situation, og borgerens ønsker for hvad der skal ske, samt hvordan det skal ske, der er omdrejningspunkterne i udviklingsplanen.

Samtidig har vi fokus på dialogen imellem borgeren og de medarbejdere der hjælper med at udarbejde og ajourføre udviklingsplanen, så de ønskede mål nås i dagligdagen.Når vi udarbejder udviklingsplanen sammen med borgeren, skal borgeren selv, i det omfang det ønskes og kan lade sig gøre, være med til at, tage stilling til ønsker og muligheder for det fremtidige liv. Vi starter med at udarbejde en livshistorie og et netværkskort hvor borgeren beskriver sit liv og netværk. Vi lytter til hvad der er vigtigt for borgeren og stiller åbne spørgsmål ud fra det de bringer på bane.

Vigtige spørgsmål vi stiller når der laves en udviklingsplan er:

 • Hvad kunne gøre dit liv bedre?
 • Hvad drømmer om for din fremtid?
 • Hvad kunne du tænke dig at ændre i dit liv?
 • Hvad har du brug for, får at have det rigtig godt?
 • Hvad kan og skal dit netværk bidrage med?

Det er vigtigt at få udredt borgerens ønsker, behov og muligheder f.eks.:

 • Hvad har borgeren brug for
 • Hvad kan lade sig gøre
 • Hvad kan borgen klare

Det er vigtigt at finde det niveau der er realistisk at handle på for borgeren, det drejer sig om at:

 • Udvikle fremtidige kompetencer
 • Fastholde, støtte og bevare nuværende kompetencer
 • Lindre og støtte

Herefter opsættes der mål for fremtiden, både på kort og langt sigt.

Målene skal være SMART:
S Succesorienterede
M Målbare
A Acceptable for både borger, netværk og personale samt kommunen.
R Realistiske
T Tidsbestemte