Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser

Samarbejdspartnere

Føler I jer nogen gange tvunget til at flytte en borger fordi I så kan spare penge?

Hos os ændrer vi bare prisen. Hos os tilpasser vi os til borgerens behov. Vi er nemlig det fleksible botilbud som mange kommuner savner.

Man kender til situationen, hvor en borger har fået det meget bedre og nu er det nuværende botilbud for dyrt. Så flytter man vedkommende og det medfører ofte at borgeren får det dårligere og skal flyttes igen.
Flytteriet gør ofte situationen meget værre og det er ikke værdigt at flytte rundt på en psykisk syg medborger.

Hos os tilpasser vi pleje og behandling til borgerens tilstand og prisen følger selvfølgelig vores indsats. I samarbejde med kommunens sagsbehandlere vurderer vi plejeindsatsen en gang i kvartalet og regulerer prisen herefter.

Og vi kan løse alle opgaver, vi løser også de meget svære opgaver, hvor andre har opgivet eller ikke kan løse.

Vi kan tilbyde borgerne deres egen bolig, hvor de kan modtage individuel professionel psykiatrisk støtte, i form af pleje, omsorg og behandling.

Vi arbejder overordnet ud fra principperne i tænkningen "Åben dialog" og tror på, at hvert menneske har uudnyttede ressourcer, som med den rette støtte kan udnyttes og alle skal have mulighed for at bruge sine ressourcer.


Vi arbejder konstant på, at opnå en udvikling for borgeren, så et ophold hos os ikke risikerer at bliver en slags "opbevaring", men en mulighed for at borgeren kan komme tilbage til en aktiv plads i samfundet.

For at kunne skabe en udvikling kræver det uddannelse, viden, erfaring, refleksion, dialog, lydhørhed samt dokumentation og handling. Det har vi her hos os og derfor skaber vi udvikling.

Når der sker en udvikling for borgeren, så behovet for støtte bliver mindre, tilpasser vi personaleressourcerne og pris efter det, så borgeren hvis han ønsker det kan blive boende. Hvis borgeren på et tidspunkt ønsker at blive sluset videre ud i samfundet, deltager vi også gerne i dette med kendt personale, så en overgang til et liv væk fra os, bliver så trygt som muligt for borgeren.

Vi opgiver aldrig den enkelte borger, vi tilpasser løbende vores tilbud til borgeren, ved at være fleksible både vedr. den faglige tilgang og økonomisk. Derved kan vi løse de komplicerede opgaver.

Vi arbejder også netværksorienteret, da vi mener at borgernes pårørende og øvrige netværk er uundværligt og skal have mulighed for at blive involveret i alle væsentlige beslutninger.

Ved hjælp af vores fleksibilitet og gode tværfaglige samarbejde, kan vi være med til at sikre, at opgaverne for vores borgere og samarbejdspartnere løses bedst muligt.