Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling

Ansættelseskrav

Hos os er kvalitet og faglighed vægtet meget højt, og derfor stiller vi store krav til vores personale.Er du sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet skal du:

 • have mindst to års psykiatriskerfaring
 • kunne fremvise ren straffe- og evt. børneattest

For at blive ansat som psykiatrimedarbejder kræves det, at du har gennemgået et grundlæggende kursus i psykiatri. Endvidere skal Du have en mellemlang uddannelse og minimum 2 års erfaring fra et fag, hvor Du har arbejdet med relationer.

Personale med en tidligere håndværksuddannelse vil være en fordel i relation til aktiviteter med borgerne.

Vi forventer, at Du:

 • lever op til vores værdier
 • fremtræder positivt, professionelt, kompetent og ansvarligt
 • udviser engagement, fleksibilitet og selvstændighed
 • er professionel i din omgangstone
 • udviser overblik og kan se muligheder
 • har kendskab til konflikthåndtering og løbende deltager i konflikthåndteringskurser
 • løbende deltager i førstehjælps- og brandkurser
 • holder dig fagligt ajour
 • dokumenterer dine observationer og handlinger
 • anvender "mindste-middel-princip"
 • følger servicelovens bestemmelser
 • lever op til krav om tavshedspligt
 • møder til tiden
 • er opmærksom på din påklædning og attitude
 • er opmærksom på, hvilke personlige menneskelige og politiske holdninger du udmelder i offentlige medier