Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling

Faggrupper

Vi ved at vores vigtigste ressource er dygtige og motiverede medarbejdere.

Vi ved at vores vigtigste ressource er dygtige og motiverede medarbejdere.

Vi vil derfor gøre alt for sikre et sundt arbejdsmiljø med gode løn og ansættelsesvilkår, således at vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Hovedparten af vores personale er sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet, med minimum to års erfaring inden for psykiatrien, men vi bruger også andre personalegrupper.

Vi ansætter følgende faggrupper:

 • sygeplejersker
 • social- og sundhedsassistenter
 • andre sundhedsfaglige uddannelser
 • pædagoger
 • plejere
 • studerende
  • sygeplejerskestuderende
  • lægestuderende
  • psykologstuderende
 • psykiatrimedarbejdere
  • fængselsfunktionærer
  • politibetjente
  • reddere
  • visse håndværksmæssige uddannelser

Herudover har vi tilknyttet følgende som konsulenter:

 • psykiatere
 • psykologer
 • socialrådgivere
 • jurister


For alle medarbejdere gælder det at de har lysten til arbejdet med denne gruppe borgere og kan se muligheder frem for begrænsninger, samt har et menneskesyn, der sætter borgeren i centrum.

Vi er meget opmærksomme på at vores medarbejdere har den rette personlighed og livserfaring, de skal have empati og den flair, der skal til for at arbejde med denne gruppe af borgere. Vi forsøger også at finde og fremelske naturtalenter inden for området.

Endelig lægger vi stor vægt på, at vores medarbejdere er uddannet i konflikthåndtering, at de kan konflikthåndtere i praksis og at de er klar over deres egen andel i både op- og nedtrapning at konflikter.

En del af vores medarbejdere har også en sekundær håndværksuddannelse, som de kan gøre brug af i forhold til borgerne.

Vores medarbejdere bliver inddelt i teams, som tilpasses den enkelte borgers behov.


Vil du vide mere, så kontakt os på:

Mobil:  20 49 15 62
Mail:    personale@domuscura.dk