Er det ikke vigtigt, at du også bliver hørt?

Kære Pårørende

Med vores faglige tilgang og ønsket om dialog, medinddragelse og åbenhed, så er forholdet til vores borgeres pårørende og øvrige netværk af stor betydning.

Vi ved at det kan være hårdt at have svær psykisk sygdom tæt inde på livet og at det nemt kan tære på ens ressourcer at skulle være den stærke, den der undersøger og den der afhjælper.

Hvis din pårørende bor her os, så er vores primære opgave at sikre ham eller hende et værdigt liv, hvor vi udvikler og ikke bare opbevarer. Vi arbejder målrettet med handleplaner og har altid borgeren i centrum. Vi ved at tilstanden kan ændre sig og vi er derfor klar med de rigtige tiltag og det rigtige personale på det rigtige tidspunkt og det vil sige ligeså snart behovet opstår.

Vi afholder, netværksmøder mindst hvert kvartal, hvor vi sammen med borgeren samler hele netværket. Her drøfter vi borgerens udviklingsplan, sætter nye mål og fejrer de mål, som vi har opnået. Her er der brug som dig som pårørende og du er altid velkommen til at deltage.

Herudover vil vi dog også gerne hjælpe dig som pårørende. Det kan være med en samtale under fire øjne, bisidder til møder, juridisk eller anden bistand eller støtte i forbindelse med hjemmebesøg og lignende.

Vi ved at det kan være hårdt at involvere sig, deltage i mange møder etc. og at mange pårørende ikke har de nødvendige ressourcer til at være så aktive som de gerne ville. Derfor tilpasser vi vores tilbud, så de passer til borgere og pårørende.

Vi vil meget gerne oprette et borger og pårørenderåd. Måden vi gør det på er helt afhængig af ønsker fra borgere og pårørende. Vi kan gøre det helt formelt, men vi kan også blot afholde kvartalsvise møder, hvor alle interesserede kan møde op.

Pt. er der ikke behov for det formelle borger og pårørenderåd, så derfor afholder vi kvartalsvise borger- og pårørendemøder.

Men lige meget hvilken model vi i fremtiden vælger, så vil formålet for vores borger- og pårørenderåd altid være:

  • at medvirke ved fastlæggelse af retningslinjer for arbejds¬rutiner, aktiviteter og personalets måde at optræde på
  • at give mulighed for indflydelse på dagligdag og indhold.
  • at være medvirkende til at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og personale

Har du spørgsmål til måden vi gør tingene på, til din pårørendes sygdom, udvikling eller økonomi, så henvender du dig bare til vores personale, som enten kan svare dig eller sikrer at du kommer til at tale med den rigtige person.